Plan dnia

6.30-8.30
Schodzenie się dzieci. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Spontaniczne i swobodne zabawy. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

8.30-9.00
Przygotowanie do śniadania. Porządkowanie sali. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny kulturalnego zachowania się. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku.

9.00-9.30
Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po śniadaniu (mycie zębów).

9.30-10.30
Różnorodne sytuacje edukacyjne inspirowane przez nauczyciela, zgodnie z planem oraz uwzględniające pomysły i zainteresowania dzieci- zajęcia planowe.

10.30-11.45
Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki. Język angielski z podziałem na grupy.

11.45-12.00
Czynności porządkowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się.

12.00-12.30
Jemy obiad, pamiętając o kulturalnym spożywaniu posiłków. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po obiedzie (mycie zębów).

12.30-14.30
Przygotowujemy się do poobiedniego odpoczynku. Odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej lub bajek, jeśli ktoś chce, to zasypia.

14.30-15.00
Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się.

15.00-17.30
Bawimy się według własnych pomysłów, uczestniczymy w zajęciach indywidualnych o charakterze wyrównawczym lub zajęciach rozwijających indywidualne zainteresowania. Bawimy się z kolegami, gramy w gry, kończymy prace plastyczne, podwieczorek, żegnamy się.